Bao bì - Nhãn mác
Bao bì là một thế mạnh của Công ty CP In An Dương, với dây chuyên sau in khép kín: Cán màng nhiệt, ép nhũ, tráng phủ UV, bồi, bế, dán và đóng gói tự động ...chúng tôi có thể đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của sản phẩm bao bì độc đáo trên thị trường.